ELEMENTY NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Prefabrykaty betonowe
Płyta drogowa żelbetowa

Zastosowanie:

Żelbetowe płyty drogowe stosuje się do wykonania tymczasowych dróg, jak również do utwardzenia placów magazynowych, parkingów itp.

Przenoszone obciążenia: 50 i 80 kN
Wymiary: 300x100x15 cm, 300x100x18 cm, 300x150x15 cm, 300x150x18 cm
Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 1125 do 2025 kg
Prefabrykaty betonowe
Płyta drogowa typu YOMB

Zastosowanie:

Żelbetowe płyty wielootworowe YOMB służą do budowy prowizorycznych dróg dojazdowych na budowach oraz do budowy nawierzchni na placach składowych.
Płyty można stosować do budowy dróg lokalnych lub tymczasowych dróg objazdowych przy budowie dróg publicznych.

Przenoszone obciążenia: 30 i 40 kN
Wymiary: 100x75x12,5 cm
Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 175 kg
Prefabrykaty betonowe
Płyta parkingowa

Zastosowanie:

Płyta parkingowa przeznaczona jest do układania nawierzchni drogowych dla transportu lekkiego i średniego (samochody osobowe i dostawcze).

Wymiary: 60x40x10 cm
Materiały: beton C20/25
Waga: 40 kg
Prefabrykaty betonowe
Płyta drogowa MEBA

Zastosowanie:
Betonowe płyty drogowe stosuje się do wykonania tymczasowych dróg, jak również do utwardzenia placów magazynowych, parkingów itp.

Wymiary: 60x40x10 cm
Materiały: beton C20/25
Waga: 38 kg
Prefabrykaty betonowe
Płyta przejazdowa

Zastosowanie:
Element utwardzania nawierzchni w sąsiedztwie torowisk szynowych – kolejowych, tramwajowych.

Wymiary: 300x130x14 cm, 300x64x14 cm
Materiały: beton C30/37, stal zbrojeniowa
Waga: 640 – 1250 kg
Prefabrykaty betonowe
Płyta chodnikowa

Zastosowanie:
Płytę stosuje się do układania chodników oraz placów.

Wymiary: 50x50x7 cm, 35x35x5 cm
Materiały: beton C20/25
Waga: 16 – 44 kg
Prefabrykaty betonowe
Obrzeże trawnikowe

Zastosowanie:
Obrzeża trawnikowe stosuje się podczas zakładania trawników.

Stanowią one umocnienia i stabilizację nawierzchni chodników wzdłuż trawników.

Wymiary: 100x25x8 cm
Materiały: beton C20/25
Waga: 29 kg
Prefabrykaty betonowe
Krawężnik drogowy

Zastosowanie:
Krawężniki drogowe służą do budowy obrzeży różnego rodzaju dróg, parkingów, placów składowych, itp.

Wymiary: 100x30x15 cm
Materiały: beton C20/25
Waga: 100 kg
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
KATALOG POWTARZALNYCH ELEMENTÓW DROGOWYCHBR – KPED
Prefabrykaty betonowe
KPED 0107 Dybel cały

Zastosowanie:
Umocnienie skarp i dna rowów oraz wylotów urządzeń wodnych.

Typ: DC-15
Materiały: beton C25/30
Waga: 37,6 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0107 Dybel połówkowy

Zastosowanie:
Umocnienie skarp i dna rowów oraz wylotów urządzeń wodnych.

Typ: DP-15
Materiały: beton C25/30
Waga: 18,9 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0112 Studnia wpadowa

Zastosowanie:
W rowach zbiorczych w miejscach włączenia: ścieków skarpowych, rowów skarpowych, rowów stokowych.

Materiały: beton C25/30
Waga: 3500 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0113 Umocnienie dna rowu (łupina)

Zastosowanie:
Element umocnienia rowów skarpowych i stokowych w partiach wymagających szczelnego układu wodnego.

Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 210 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0114 Osadnik przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej

Zastosowanie:
Osadnik stawia się bezpośrednio przed studnią chłonną lub kanalizacyjną.

Materiały: beton C25/30, stal
Waga: 2300 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0120 wylot drenu

Zastosowanie:
Element konstrukcji wylotu drenów i przykanalików.

Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 190 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0125 Ściek skarpowy trapezowy

Zastosowanie:
Element konstrukcji ścieku skarpowego do odwodnienia pasów drogowych.

Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 50 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0129 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego u podstawy nasypu

Zastosowanie:
Element konstrukcji scieku skarpowego. Miejsca nie wymagające zbiorczego ujęcia wód.

Wymiary: 100×100 cm
Materiały: beton C25/30
Waga: 440 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0220 Dok wylotowy

Zastosowanie:
Do konstrukcji wylotów kolektorów przy kanalizacji deszczowej.

Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 1300 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0317 robocze schody na skarpie

Zastosowanie:
?Robocze schody skarpowe? przy mostach i wiaduktach (wyłącznie do użytku przez służby konserwujące obiekt)

Materiały: beton C25/30
Waga: 97 kg
Prefabrykaty betonowe
KPED 0395 Ściankowe zakończenie przepustu fi 400-800

Zastosowanie:
Zakończenie przepustów drogowych dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej =< 60 km/h.

Średnica otworu: Wymiary [cm]
Długość Szerokość Głębokość
500 160 100 20
600 160 100 20
700 160 100 20
800 160 100 20
Prefabrykaty betonowe
KPED 0395 Fundament pod ściankowe zakończenie przepustu
fi 400-800

Zastosowanie:
Fundament stosuje się pod ściankowe zakończenie przepustu drogowego dla zjazdów z dróg lokalnych i gospodarczych o prędkości projektowej < 60km/h

Średnica otworu: Wymiary [cm]
Długość Szerokość Głębokość
500 160 30 35
600 160 30 35
700 200 30 35
800 200 30 35
INNE
Prefabrykaty betonowe
Pierścień nastudzienny

Zastosowanie:
Stosowane jako redukcje przy budowie studzienek.

Średnica otworu: Wymiary [cm]
Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Głębokość
500 50 70 3, 5 lub 10
600 60 85 3, 5 lub 10
Prefabrykaty betonowe
Ścianka drogowa (bariera ochronna)

Zastosowanie:
Bariery ochronne mają zastosowanie w przebudowach dróg przy oddzieleniu pasa drogowego wyłączonego z ruchu.

Materiały: beton C25/30
Waga: 1150 kg
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Prefabrykaty betonowe
Słupek chodnikowy

Zastosowanie:
Słupki chodnikowe przeznaczone są do wbudowania w chodniki lub inne nawierzchnie utwardzone, celem uniemożliwienia wjazdu lub przejazdu samochodów.

Materiały: beton C25/30, stal zbrojeniowa
Waga: 245 kg
Prefabrykaty betonowe
Słupek drogowy – pachołek

Zastosowanie:
Pachołki drogowe ustawia się w miejscach na chodniku, parkingu lub placu, aby uniemożliwić poruszanie się samochodów po ogrodzonym terenie. Są to elementy przenośne.

Wymiary: 35/25/15 cm stożek ścięty, wysokość 50 cm
Materiały: beton C25/30
Waga: 50 kg
Prefabrykaty betonowe
Deska ogrodzeniowa

Zastosowanie:
Deskę ogrodzeniową stosuje się przy ogrodzeniach, jako wypełnienie np. pod siatkę ogrodzeniową.

Wymiary: dł.250 cm, wys. 20 cm, gr. 6cm
Materiały: beton C20/25, stal zbrojeniowa
Waga: 75 kg
Prefabrykaty betonowe
Łącznik deski ogrodzeniowej

Zastosowanie:
Łącznik deski stosuje się jako podstawę do słupków ogrodzeniowych oraz jednocześnie jako element łączący deski ogrodzeniowe przy kolejnych przęsłach ogrodzenia.

Wymiary: dł. 87 cm. szer. 20 cm, gr. 18 cm
Materiały: beton C25/30
Waga: 62 kg
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Prefabrykaty betonowe
Strop Żerański

Zastosowanie:
Strop żerański jest jednym z najtańszych stropów stosowanych w budownictwie. Istotne zalety to szybkość montażu, możliwość prowadzenia prac na budowie praktycznie bez przerw technologicznych, bardzo wysokie wskaźniki izolacji akustycznej i termicznej. Posiadamy Certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji na płyty kanałowe.

Wymiary: grubość płyty – 24 cm, długość – od 236 cm do 597 cm, szerokość płyty – 90 cm, 120 cm
Materiały: beton C16/20, stal zbrojeniowa
Waga: około 350 kg/m2
Prefabrykaty betonowe
Strop Filigran

Zastosowanie:
Strop Filigran jest we współczesnym budownictwie dość powszechnie wykorzystywany. Część elementów stropu jest prefabrykowana, część jest betonowana bezpośrednio na budowie. Elementem prefabrykowanym jest cienka płyta żelbetowa, grubości 50-70 mm, z zatopionym zbrojeniem dolnym, w którym umieszczono dźwigary kratowe, wystające ponad powierzchnię płyty prefabrykowanej. Płytę zalewa się, na budowie, betonem o grubości odpowiedniej do rozpiętości stropu. Płyta prefabrykowana oprócz funkcji konstrukcyjnej, stanowi deskowanie dla warstwy układanego betonu. Płyty prefabrykowane produkuje się dla każdego stropu indywidualnie. Mogą one być o dowolnym kształcie i o dowolnej modularnej rozpiętości, sięgające nawet do 12,0 m i szerokości do 2,70 m (standardowa szerokość 2,40 m). Grubość gotowego stropu typu Filigran może wynosić od 100 do 300 mm. Ciężar 1 m2 prefabrykowanej płyty wynosi od ok. 1,5 do 2,0 kN.

Wymiary: grubość płyty – 5-7 cm, długość – do 850 cm, szerokość płyty – do 250 cm
Materiały: C20/25, stal zbrojeniowa
Waga: około 350 kg/m2
Prefabrykaty betonowe
Nadproża typu L19

Zastosowanie:
Nadproża stosuję się w otworach okiennych i drzwiowych. Posiadamy Certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji na nadproża służące do przykrycia otworów w murze.

Typ: Nn120 ? Nn240
Wymiary: 119x9x19 cm – 239x9x19 cm
Materiały: beton C16/20, stal zbrojeniowa
Waga: 43-86 kg
Prefabrykaty betonowe
Pustak wentylacyjny W1

Zastosowanie:
Pustaki wentylacyjne przeznaczone do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych.

Wymiary: 20x25x24.5 cm
Materiały: beton LC20/22
Waga: 10.5 kg
Prefabrykaty betonowe
Pustak wentylacyjny W2

Zastosowanie:
Pustaki wentylacyjne przeznaczone do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych.

Wymiary: 36x25x24.5 cm
Materiały: beton LC20/22
Waga: 14.5 kg
Prefabrykaty betonowe
Pustak wentylacyjny W3

Zastosowanie:
Pustaki wentylacyjne przeznaczone do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych.

Wymiary: 52x25x24.5 cm
Materiały: beton LC20/22
Waga: 26 kg