Prefabrykat z przeznaczeniem na ziemiankę

Wykonany wg schematu prefabrykat z przeznaczeniem na ziemiankę z gotowym otworem na drzwi

Prefabrykat na ziemiankę
Prefabrykat na ziemiankę
Prefabrykat na ziemiankę
Prefabrykat na ziemiankę